Doorgaan naar hoofdcontent

Zondag


Op zondag wil ik eigenlijk iets schrijven over wat ik meeneem uit de kerkdienst. Met een foto erbij van de 'linkparty' Wat Droeg Ik op Zondag (WIWS). Maar dat gaat vandaag al meteen niet lukken.

Ik moet naar een familiebijeenkomst. Ik mag best even spijbelen op zondag, maar het punt is, dan is het maandag weer extra zwaar om op te starten en ik houd de flow er graag in.

Ik heb zelf het evangelie van zondag vast gelezen (onderaan deze post).

De verleiding van Jezus in de woestijn.


Eigenlijk spreekt dit verhaal geheel voor zichzelf.
En eigenlijk heb ik helemaal geen zin om te denken aan verleidingen op deze vierde dag van de vastentijd.

Maar Jezus kwam pas in verleiding na veertig dagen en nachten in de woestijn. Dat maak ik tenminste op uit de tekst. En er staat ook niet 'verleiding' maar 'honger'. Je kunt je afvragen welk woord dat in de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, geweest is.

Hebreeuws, hoor ik een stem van in mijn gedachten, misschien was het wel Latijn, Grieks of Aramees. Wat zullen de mensen denken dat je dóm bent als je dat fout zegt. Ja, en ik vind het heel erg als mensen dat denken. Vast een overblijfsel van mijn schooltijd toen mijn cijfers de enige kapstok waren om mijn eigenwaarde aan op te hangen. 

Ik heb ook geen theologie gestudeerd. Maar het is meer wat ik wél geleerd heb wat mij aan het twijfelen brengt.

Niet wetenschappelijk genoeg voor iemand met een wetenschappelijke opleiding.

Je kan (en moet) het allemaal uitzoeken. Nazoeken. Bewijzen.

Nu pretendeer ik helemaal niet foutloos te zijn. Liever wel natuurlijk maarja, ik ken mezelf, dan ben ik máánden bezig met één blogpost.

Bovendien probeer ik hier te vasten. Soort van. En eindeloze kletspraat en vooral perfectionisme helpen daar niet bij. Nutteloze dingen loslaten wel.De eerste tien minuten dat ik het evangelie in overweging neem, zie ik zwartrode flitsen en bokkepoten. Ik denk er liever niet aan en kijk maar een beetje tussen mijn oogleden door.

Ik glimlach.

Jezus. God die mens geworden is. 

Hij is er ook. Hij gaat niet weg, en geeft niet op. Ik voel mij verbonden met hem. Extra, door dat ietsiebietsiekleinebeetje honger dat ik voel. Omdat het 17:41 is.

'Trek', zouden mijn ouders zeggen. Honger hebben de kindertjes in de derde wereld.Kleine beetjes, dat wil ik de lezer meegeven.

Perfect gaat het voorlopig toch niet worden.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 4,1-11

Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger.
Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: 'Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.'
Hij gaf ten antwoord: 'Er staat geschre­ven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voort­komt.'
Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort
en sprak tot Hem: 'Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschre­ven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.'
Jezus zei tot hem: 'Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.'
Tenslotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle konink­rijken der wereld toonde in hun heerlijkheid.
En hij zeide: 'Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbid­ding voor mij neer­valt.'
Toen zei Jezus hem: 'Weg, satan: er staat geschre­ven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.'
Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem hun diensten te bewijzen.

Dagelijks evangelie

Reacties