Doorgaan naar hoofdcontent

Zondag


Op zondag wil ik eigenlijk iets schrijven over wat ik meeneem uit de kerkdienst. Met een foto erbij van de 'linkparty' Wat Droeg Ik op Zondag (WIWS). Maar dat gaat vandaag al meteen niet lukken.

Ik moet naar een familiebijeenkomst. Ik mag best even spijbelen op zondag, maar het punt is, dan is het maandag weer extra zwaar om op te starten en ik houd de flow er graag in.

Ik heb zelf het evangelie van zondag vast gelezen (onderaan deze post).

De verleiding van Jezus in de woestijn.


Eigenlijk spreekt dit verhaal geheel voor zichzelf.
En eigenlijk heb ik helemaal geen zin om te denken aan verleidingen op deze vierde dag van de vastentijd.

Maar Jezus kwam pas in verleiding na veertig dagen en nachten in de woestijn. Dat maak ik tenminste op uit de tekst. En er staat ook niet 'verleiding' maar 'honger'. Je kunt je afvragen welk woord dat in de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, geweest is.

Hebreeuws, hoor ik een stem van in mijn gedachten, misschien was het wel Latijn, Grieks of Aramees. Wat zullen de mensen denken dat je dóm bent als je dat fout zegt. Ja, en ik vind het heel erg als mensen dat denken. Vast een overblijfsel van mijn schooltijd toen mijn cijfers de enige kapstok waren om mijn eigenwaarde aan op te hangen. 

Ik heb ook geen theologie gestudeerd. Maar het is meer wat ik wél geleerd heb wat mij aan het twijfelen brengt.

Niet wetenschappelijk genoeg voor iemand met een wetenschappelijke opleiding.

Je kan (en moet) het allemaal uitzoeken. Nazoeken. Bewijzen.

Nu pretendeer ik helemaal niet foutloos te zijn. Liever wel natuurlijk maarja, ik ken mezelf, dan ben ik máánden bezig met één blogpost.

Bovendien probeer ik hier te vasten. Soort van. En eindeloze kletspraat en vooral perfectionisme helpen daar niet bij. Nutteloze dingen loslaten wel.De eerste tien minuten dat ik het evangelie in overweging neem, zie ik zwartrode flitsen en bokkepoten. Ik denk er liever niet aan en kijk maar een beetje tussen mijn oogleden door.

Ik glimlach.

Jezus. God die mens geworden is. 

Hij is er ook. Hij gaat niet weg, en geeft niet op. Ik voel mij verbonden met hem. Extra, door dat ietsiebietsiekleinebeetje honger dat ik voel. Omdat het 17:41 is.

'Trek', zouden mijn ouders zeggen. Honger hebben de kindertjes in de derde wereld.Kleine beetjes, dat wil ik de lezer meegeven.

Perfect gaat het voorlopig toch niet worden.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 4,1-11

Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger.
Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: 'Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.'
Hij gaf ten antwoord: 'Er staat geschre­ven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voort­komt.'
Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort
en sprak tot Hem: 'Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschre­ven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.'
Jezus zei tot hem: 'Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.'
Tenslotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle konink­rijken der wereld toonde in hun heerlijkheid.
En hij zeide: 'Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbid­ding voor mij neer­valt.'
Toen zei Jezus hem: 'Weg, satan: er staat geschre­ven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.'
Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem hun diensten te bewijzen.

Dagelijks evangelie

Reacties

Populaire berichten van deze blog

Waar een deur dichtgaat, gaat een raam open

Het is grappig hoe dingen kunnen gaan. Tenminste, als je er later de grap van inziet. Tegeltjeswijsheden zijn een soort kapstok waaraan je vanalles kunt ophangen. Maar het kunnen ook dooddoeners zijn. Zo is er deze 'wijsheid' die ik de laatste tijd vaak in de kerk heb gehoord: Als er een deur sluit in je leven, zet God vaak een raam open. 

Ik heb zelf geen hele diepe gevoelens bij deze tekst. Hij werd bij ons thuis niet gebezigd. 'Niet zeuren, wij doen niet aan dichte deuren', zou voor mijn ouders een toepasselijker spreuk zijn. Toch kwamen, na het open-deurbeleid van de jaren '70, bij hen óók diverse soorten sloten, dievenklauwen en ander hang- en sluitwerk aan deuren én aan ramen.

Heel toepasselijk is in dit licht de enige tegeltjeswijsheid die daadwerkelijk op een tegel bij ons hing:

De mens wikt, God beschikt.

Deze tegel hing er overigens niet om de spreuk, maar om het mooie tegeltje en ook een beetje om de ironie jegens de God waar mijn ouders niet in zeiden t…

Zeven werken van barmhartigheid

Wie kan de zeven werken van barmhartigheid opnoemen? Lambik probeert daar achter te komen in 'De Zeven Snaren' uit 1967. Anno 2016 is barmhartigheid het onderwerp van een heilig jaar, uitgeroepen door paus Franciscus. Ook is het het thema van een bijeenkomst van de kerk voor kinderen.

De eerste twee lukken nog wel. De hongerigen voeden, de dorstigen laven...

'De naakten kleden, de zieken bezoeken, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen bevrijden en de doden begraven', vult Bud aan (eigenlijk noemt hij het hele rijtje opnieuw op, want aan halve rijtjes doet hij niet door zijn autisme). Ik ben trots op hem en ga ervan uit dat hij goed heeft opgelet bij de vormselvoorbereiding.

's Avonds bij het naar bed gaan zegt hij 'Mam, zal ik je laten zien waar ik de zeven werken van barmhartigheid geleerd heb?'. Graag, zeg ik en verwacht dat hij aankomt met het vormselwerkboek.

'Dat komt van de heks van Suske en Wiske', zegt Bud en vist het exemplaar van '…

Amoris Laetitia, een eenvoudige Nederlandse vertaling I

De vreugde van de liefde
brief van de paus over huwelijk en gezin

Maar wie probeert vandaag de dag huwelijken te versterken? Wie helpt gehuwden hun problemen te overkomen, helpt hen bij de opvoeding van kinderen en, in het algemeen, wie bemoedigt de stabiliteit van de huwelijksverbintenis? (52)

Graag schijn ik in een deel of vijf zeven mijn licht over deze recente brief van de paus. Ik blijf zo dicht mogelijk bij zijn woorden (ahum de engelse vertaling daarvan), maar het moet wel goed leesbaar blijven. Dat is tenslotte wat de paus beoogt, nietwaar? Vandaag Hoofdstuk 1 en 2. Het gehele document is hier te vinden in het Engels.
Hoofdstuk 1: In het licht van het Woord
De Bijbel staat vol verhalen van families, geboortes, liefdesverhalen en familie-crises. Vanaf bladzijde één, waar Adam en Eva's familie verschijnt (Gen 4), tot aan het huwelijksfeest van de Bruid en het Lam (Openb 21:2,9) op de laatste bladzijde. Dit hoofdstuk staat vol met Bijbelverwijzingen, waar ik niet uitgebreid o…