Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Theologie van het Lichaam - Virtuele Conferentie 12: F. Walter Schu, Gregory Popcak

Vandaag een verslag van de lezing van pastoor Walter Schu over de heilige Johannes van het Kruis als inspiratiebron voor paus Johannes Paulus II voor de Theologie van het Lichaam. En de lezing van Gregory Popcak over de TvL als weg naar heiligheid voor alle mensen, vooral ook voor leken en gehuwde mensen.
F. Walter Schu - Johannes van het Kruis en TvLHeeft Johannes van het Kruis de TvL geïnspireerd?Toen JPII in 1979 op het Sint Pietersplein begon met de woensdagaudiënties over de TvL,  zat ik op de middelbare school. Toen ging het langs me heen, maar later inspireerde dat me om priester te worden. Ik begon de audiënties te lezen, en Familiaris Consortio over de rol van het christelijke gezin in onze tijd. Liefde en verantwoordelijkheid, brief van de paus aan gezinnen, Mulieres Dignitatem. Naar aanleiding daarvan schreef ik mijn boek The splendor of love. 
In 1940 ontmoette Wojtyla Jan Tyranowski. Tyranowski zag dat Wojtyla een speciaal mens was. Hij introduceerde de heilige mysticus Joh…
Recente berichten

Theologie van het Lichaam - Virtuele Conferentie 11: Zr.Helena Burns, F. Patrick Schultz

Vandaag een verslag van de lezingen van Zr Helena Burns over de opstanding van het lichaam. Zijn we een lichaam of hebben we een lichaam? En een lezing van F. Patrick Schultz over het beeld van het huwelijk zoals dat in de Bijbel, van Genesis tot Openbaringen, voorkomt.
Zuster Helena Burns - De opstanding van het lichaam
Daughters of St. Paul, fps in Boston.
De opstanding van het lichaam is één van mijn favoriete onderwerpen, omdat we aan het eind beginnen, met het doel.
De opstanding van het lichaam is een centrale geloofswaarheid. God haalt ons bij elkaar ook al is onze as verspreid. Hoewel dat niet de bedoeling is. Cremeren mag tegenwoordig maar de as hoort netjes begraven of bijgezet te worden. We zeggen het in het credo: ik geloof in de verrijzenis van het lichaam. Sommigen denken dat het alleen spiritueel is. Sommige denken dat het alleen over Jezus gaat maar het gaat over ons allemaal.
Ik begon de Theologie van het lichaam (TvL) in 2006 te bestuderen. Ik negeerde de opstanding in he…

Theologie van het Lichaam - Virtuele Conferentie 10 - Damon Owens en Katrina Zeno

Damon Owens - WTH is TvL? Gratis bier, en andere essentiële dienstenExecutief directeur van Joyful Ever After.Voormalig executief directeur van het TvL instituut. Wat is de TvL?Paus Johannes Paulus II deed iets dat nog geen paus vóór hem gedaan had. Vanaf september 1979 tot november 1984 gebruikte hij de woensdagaudiënties als planmatige manier van lesgeven, 129 lessen. Hij had eigenlijk een manuscript dat klaar was voor publicatie, maar toen werd hij in 1978 tot paus verkozen en in die tijd was het niet gebruikelijk dat een paus een boek schreef. Daarom brak hij het op in een serie lezingen. De oorspronkelijke werktitel was: menselijke liefde in het goddelijke plan. En een andere titel: man en vrouw schiep hij hen. De term theologie van het lichaam komt uit zijn werk zelf, hij gebruikte hem wel meer dan 50 keer.Tweede Vaticaanse concilieDe TvL kan niet los gezien worden van het Tweede Vaticaanse concilie. Het Tweede Vaticaanse Concilie probeert de vraag te beantwoorden hoe kerk te zij…

The Eucharistic Conference 2020 deel 3

Sam Guzman - De eucharistie wordenIk ben protestants opgevoed. Ik heb geleerd dat de Bijbel de grondslag van het geloof vormt. Veel van de liturgie komt ook uit de Bijbel.
Communie vond ik nergens op slaan. Eens per maand gingen er crackers en druivensap rond. Daarmee herdachten we iets dat tweeduizend jaar geleden gebeurd is. Er was geen sprake van aanbidding, want dat was idolatrie volgens baptisten. Ik vroeg me af waarom Johannes 6 niet letterlijk genomen werd, want baptisten nemen alles uit de Bijbel letterlijk. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld. (Johannes 6: 51)

Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven. (Johannes 6: 54)Ik heb veel over dit vers nagedacht. Ik heb anglicaanse en episcopale kerkdiensten bezocht. Ik heb veel gelezen over wat katholieken en wat protestanten en anglicanen hierover te zeggen hebben. Ik wilde terug naar de bron: Wat geloofden de allereerste christenen over de eucharistie?
Bijvoorbeeld Iraneus…

The Eucharistic Conference 2020 deel 2

Daniel Harms - De relatie definiëren: eucharistie en de sacramenten van initiatieEr zijn momenten waarop je een relatie definieert. Bijvoorbeeld wanneer je telefoonnummers uitwisselt. Of als je iemand ten huwelijk vraagt of gevraagd wordt.
De sacramenten zijn zulke momenten in het geloof.
De volgorde van de sacramenten moet zijn: doop, confirmatie, eerste communie (roeping, zalving, missie). Vaak gaat dat andersom en zit er een groot gat tussen communie en confirmatie.
Op het moment van communie kom je in volledige communie, volledige gemeenschap met de kerk. Dan zeg je tegen Jezus, ik geloof dat u de zoon van God bent. Het is een uiterlijk teken waarin je laat zien dat je in Christus gelooft. 
De missie is dat God ons bij hem terugroept. Via het convenant met Mozes, Abraham, David en uiteindelijk stuurt hij Jezus naar de aarde. De missie van de kerk is de voortzetting van de missie van Jezus en dat is de missie van God om zielen terug te brengen in relatie met de vader.
Matt Fradd - Wat g…

The Eucharistic Conference 2020

12-14 Juni 2020 was de online Eucharistische Conferentie. Erover schrijven is moeilijk. De verhalen zijn meeslepend en persoonlijk. Wat moet ik ervan opschrijven! Sommige verhalen moet je gewoon zelf horen. Sowieso zijn mijn samenvattingen niet bedoeld om de plaats in te nemen van het origineel beluisteren maar om te helpen beslissen naar wat en naar wie je wilt luisteren! Je kunt mensen opzoeken op sociale media of eventueel een pas kopen voor de conferentie.
Peter Herbeck - Een perfect offer: Wat Jezus wil dat je weet
Ik krijg bijna geen woord mee van de eerste lezing die ik luister, ik moet er nog even inkomen. Ik overdenk de afgelopen week. Ik herinner me een afspraak die ik had. Ik bid voor de twee mensen met wie ik deze afspraak had.Ik denk aan de foto die ik heb gekregen als dank bij het beëindigen van de werkgroep aanbidding van onze kerk. Ik draai me om, pak hem en zet hem naast me, op een papierstandaard die ik gebruik als ik iets overtyp. Het ding is meer dan 100 euro waard. …

Theologie van het Lichaam - Virtuele Conferentie 9 Matt Fradd, Janet Smith

Matt Fradd - St. Johannes Paulus de Grote: mijn vader in het geloofSchrijver van The porn myth, een niet-religieus antwoord op argumenten vóór porno. De royalties gaan naar een hulporganisatie voor slachtoffers van mensenhandel.
Podcast Pints of Aquinas. Strife21.com, een gratis 21-daagse detox van porno.
Toen ik 17 was vroeg mijn moeder me of in naar de Wereldjongerendag in Rome wilde. Ik wist niet waar het lag, maar ik ging.
JPII had mooie dingen te zeggen, ik wist niet dat überhaupt hij iets te zeggen had! Het is Jezus Christus die je zoekt, als je blijdschap zoekt.Toen ik uit Rome terugkwam was ik verliefd geworden op Onze Lieve Heer. Maar ik vond het moeilijk te begrijpen waarom de kerk leert wat ze leert over seksualiteit. Waarom seks bewaren voor het huwelijk, en waarom is anticonceptie zondig. Ik dacht, als je maar van elkaar houdt is dat toch genoeg.
Op mijn achtste kwam ik voor het eerst in aanraking met porno, via een vriendje. Daardoor had ik een verwrongen beeld van seks.
Ik be…