Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Symposium Theologie van het Lichaam, 1 De Aankomst

Toen ik vorig jaar thuis aankondigde, dat ik graag naar het 5th international symposium on John Paul II's Theology of the Body
(De Theologie van het lichaam, TvL)
in Heerlen wilde gaan, keek mijn man mij secondenlang aan met een oprecht niet begrijpende blik.
Lijkt je dat écht leuk?De honderden pagina's van De Theologie van het Lichaam, waar ik eerder twaalf blogs over schreef, boeiden hem niet zoveel als de Da Vinci Code van Dan Brown.

Eind juni liep ik dan toch, na een reis van twee uur, de oprijlaan op. Fijn die schaduw, na het laatste stuk in de brandende zon gelopen te hebben, met een koffer achter me aan zeulend. De receptie was snel gevonden en ik checkte in. Mijn kamer was aan de andere kant van het plein. Een lastig slot. Ik kwam binnen met behulp van een andere gast. Daarna toch maar even langs de receptie gegaan, toen bleek ik gewoon een verkeerde sleutel te hebben. =-I

Dit was mijn kamer. Douche en toilet waren op de gang.
Om 17:30 was er de mis en daarna het diner. Mijn…
Recente berichten

Afsluitend woord over discussie na lezen van onderzoek naar SOCIEGE/conversietherapie

Op Facebook had ik met een vriendin een discussie over het voor mij nieuwe begrip conversietherapie. SOGIECE is het overkoepelende begrip: Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit en Expressie Conversie Pogingen. Het omvat diverse therapieën en ook gewone gesprekken waarin men iemand probeert te 'bekeren' tot heteroseksualiteit. Graag wil ik nog een paar afsluitende woorden kwijt. 
Ik heb het hele onderzoek gelezen. Ik vond het goed te lezen. Ik probeer in mijn eigen woorden weer te geven wat ik ervan heb geleerd.
De meer extreme vormen van SOGIECE komen voor bij enerzijds de pinkstergemeente en evangelische gemeenten en anderzijds bij orthodox gereformeerden. De eerste groep richt zich op genezing terwijl de tweede groep zich meer op gedragsverandering richt.
Sommige therapieën zijn extreem, sommige subtiel en het gaat vooral om jongeren. 
Het feit dat conversietherapie soms vergoed werd vanuit de ziektekostenverzekering stuitte op weerstand.  ‘Als er geen sprake is van een psychi…

Minecraft Monday katten, vissen en een kitten

Dat is een tijd geleden! Sinds de laatste Minecraft Monday zijn er een hoop nieuwe dingen bijgekomen in Minecraft. Katten bijvoorbeeld! Ze zijn schattig, gaan zitten op commando en miauwen ook nog. Ze lopen rond in je Minecraftwereld en gaan schattig op bed liggen. Prrrt.

Wil je daar echt een foto van? Dat is toch hardstikke saai! Bovendien doe ik het nooit zo, met een hengel, dat duurt te lang. Ik haal gewoon vissen uit zee!Nou vooruit dan, als je het zo graag wilt... hier heb je een foto. De vis die je gevangen hebt geef je aan de katten, en dan komt er vanzelf een kleintje (zie foto boven). Na vijf minuten kun je dat nog een keer doen. 
De katten krijgen ook een baan. Ze komen te werken op een creeperfarm. Daarin worden random creepers gespawned (=ze ontstaan vanzelf). Het is een farm met verdiepingen. Op elke verdieping staat een kat in een hokje. Zodra de creepers de kat zien, rennen ze weg. Dan vallen ze naar beneden, van de verdieping af, en de restanten vormen dan een waardevolle…

Waarom je verdiepen in kuisheid, als je geboren bent na de jaren '60?

Wat verstaan we onder kuisheid? Ik heb een paar definities opgezocht:Wikipedia: Kuisheid (ook wel pruderie) is terughoudendheid ten aanzien van seksueel gedrag, of afwezigheid van dat gedrag (seksuele onthouding).Van Dale: kuisheid (de; v) 1 reinheid; 2 deugd (van de eerbaarheid)Synoniemennet: eerbaarheid, zuiverheid, schaamteIn België gebruiken ze het woord kuis of kuisen voor schoon en schoonmakenOp de site Het Katholieke geloof staat: Je bent kuis wanneer je je seksualiteit bewust hebt aangenomen en goed in je persoonlijkheid hebt geïntegreerd.Wanneer een man namelijk één vrouw heeft voor zijn seksuele lust, een ander voor de romantiek van de liefde en een derde om kinderen bij te krijgen, instrumentaliseert hij ze allen en houdt van geen van hen werkelijk.Vorige generaties kregen de exclusieve monogame relatie (zie dat laatste punt hierboven) en trouw als waarde vanzelfsprekend mee bij een fatsoenlijke opvoeding, maar sinds de jaren '60 is dat een stuk minder. De meeste mensen …

5 Redenen om maagd te blijven tot het huwelijk

Vandaag duiken we weer 'in de oude doos'. Aan de basis van een hoop actuele discussies, en misverstanden, liggen enkele aloude begrippen die mogelijk wat afstoffen nodig hebben, maar die niets aan waarheid hebben ingeboet. Ook al heb je er niets mee, ik vind dat je deze waarden zou moeten kennen nog voordat je aan voorlichtingslessen op school begint. Het gaat echt niet alleen om het onderdrukken van gevoelens, over schuldcomplexen en het veroordelen van anderen, er is zoveel meer.Ik zag deze video niet lang nadat ik deze blog had geschreven, en ik twijfelde of ik niet teveel op het concept van maagdelijkheid hamerde, omdat dat eigenlijk juist niet mijn bedoeling is. Of wel, maar niet om te oordelen over mensen die daar niet aan doen of gedaan hebben. Het heeft meer te maken met mijn eigen obsessie om meer over dit begrip te weten te komen, aangezien ik ben opgegroeid in een omgeving waar het verre van wenselijk was maagd te blijven tot het huwelijk, of tot wanneer dan ook.
De …

Kuisheid, waan of werkelijkheid

Ik was net begonnen aan een serie over een symposium waar ik vorig jaar geweest ben. Maar ik wil niet voorbijgaan aan een discussie die ik deze week op Facebook had met een vriendin. Dit naar aanleiding van een bericht over het verbod op SOGIECE/homoconversietherapie in Mexico. In Nederland is een motie ingediend en er is een onderzoek dat ik nu half gelezen heb. Ik heb daar nog steeds een aantal vragen en opmerkingen bij maar ik kan niet alles tegelijk bespreken! Ik vond dit niet gepubliceerde blog over kuisheid.
Maar wat is kuisheid eigenlijk en waarom moeten we het erover hebben?
Kuisheid bestaat niet Zelf heb ik het idee dat het een beetje uit de hand gelopen is. Met het doen alsof kuisheid niet bestaat. Niet hóórt te bestaan ook. Net als schaamte: we doen of het niet bestaat en zeker niet iets natuurlijks is. Dan is het er ook niet.

Kuisheid en maagdelijkheid zijn geen rare dingen waarmee je vooral nooit geassocieerd wilt worden. Ook niet om veroordeeld, als je ze niet hebt.

Ik vi…

Het sieraad der geestelijke bruiloft - Ruusbroeck

Vandaag enkele citaten van Ruusbroeck die ik mooi vind. Dit boek las ik vorig jaar en ik vond het wel inspirerend. Je kunt het online vinden als je op de titel klikt.
Het sieraad der geestelijke bruiloft Gij weet wel, dat alle ontmoeting is eene samenkomst van twee personen, die komen van verschillende plaatsen, die in zich zelven tegengesteld zijn, en gescheiden. Nu komt Christus van boven als een heer en een milde gever, die alles vermag. En wij komen van beneden als arme knechten, uit ons zelf niets vermogende maar alles behoevende. Christus komt in ons van binnen naar buiten; en wij komen tot Hem van buiten naar binnen: en daarom moet hier geschieden een geestelijke ontmoeting. En dit komen en dit ontmoeten van ons en van Christus is op twee manieren: dat is met middel en zonder middel. (Pagina 157-158)
Mooi vind ik hier de geestelijke ontmoeting. Dit doet mij denken aan deze tijd van isolatie, waarin wij elkaar alleen geestelijk kunnen ontmoeten.

Aldus is de mensch gerecht en gaat…