Doorgaan naar hoofdcontent

Amoris Laetitia, een eenvoudige Nederlandse vertaling II

Het huwelijk als juk, door de kerk opgelegd?Hoofdstuk 3: Blik op Jezus: De roeping van het gezin


58.   De boodschap van het evangelie moet altijd in en om gezinnen resoneren. De kern van die boodschap, het kerygma, is datgene wat het mooist, het grootst, het aantrekkelijkst en tegelijkertijd het noodzakelijkst is:
Een pastoraal in missionair opzicht is niet bezeten van de onsamenhangende overdracht van een menigte aan doctrines die men, door erop aan te dringen, probeert op te leggen. Wanneer men zich een pastoraal doel stelt en een missionaire stijl aanneemt die werkelijk allen zonder uitzondering of uitsluiting bereikt, dan concentreert de verkondiging zich op het wezenlijke, op hetgeen het mooist, het grootst, het aantrekkelijkst en tegelijkertijd het noodzakelijkst is. Het aanbod wordt eenvoudiger zonder hierdoor aan diepte en waarheid te verliezen en zo wordt het overtuigender en stralender. (Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November2013), 35)
60.   Het korte hoofdstuk 3 vat de leer van de kerk over huwelijk en gezin samen.

61.   Het huwelijk is een gift. Het moet ook bewaakt worden.

62.   De onontbindbaarheid van het huwelijk moet niet gezien worden als 'juk' maar als 'gift'. God's liefde is altijd bij ons. Door genade heelt en transformeert zij verharde harten en leidt ze terug naar het begin door de weg van het kruis.


De familie in de kerkelijke documenten


67.   Het Tweede Vaticaanse Concilie had betrekking op het versterken van de waardigheid van het huwelijk en de familie. Het document benadrukte ook het 'gronden van de echtgenoten in Christus'.
In het sacrament van het huwelijk maakt Christus zichzelf aanwezig voor de echtgenoten, en hij blijft hen nabij.

68.   De zalige Paulus VI ontwikkelde de leer van de kerk verder. Met de encycliek Humanae Vitae bracht hij de intrinsieke band tussen huwelijkse liefde en voortplanting naar voren. 'Huwelijksliefde vraagt van man en vrouw het volle bewustzijn van hun verplichtingen met betrekking tot verantwoordelijk ouderschap, waar vandaag, terecht, veel nadruk op wordt gelegd, maar wat ook goed begrepen moet worden. ' (Relatio Finalis 2015, 43)

69.  In de documenten Gratissimam Sane en Familiaris Consortio wordt het gezin omschreven als weg van de kerk (in Nederlandse vertaling te vinden op rkdocumenten).

70.   In Deus Caritas Est vergelijkt paus Benedictus XVI het huwelijk met een ikoon van de relatie tussen God en zijn mensen, en andersom (over deze encycliek heb ik eerder geschreven in deus caritas est).

74.   Seksuele vereniging, liefdevol ervaren en geheiligd door het sacrament, is een pad van groei in het leven van genade van het stel. De betekenis en waarde van de fysieke vereniging wordt uitgedrukt in het ja-woord, waarin zij zichzelf aan elkaar gaven en aannamen met als doel hun leven samen te delen.

De getrouwden kunnen altijd de hulp van de Heilige Geest inroepen.

77.   Alleen door Christus te contempleren leert iemand de diepste waarheid omtrent menselijke relaties kennen.

78.   Het licht van Christus schijnt op ieder mens. Door de ogen van Christus ziet de pastorale zorg de gelovigen die samenwonen, of alleen burgerlijk getrouwd zijn. De kerk richt zich met liefde naar hen die op niet perfecte wijze aan haar deelnemen. Zij zoekt de genade van bekering voor hen, bemoedigt hen het goede te doen, voor elkaar te zorgen en de gemeenschap te dienen waarin zij leven en werken.

79.   Pastores moeten zorgvuldig omgaan met moeilijke en gebroken situaties. Zij verkondigen de leer van de kerk, maar oordelen niet te snel.


Doorgeven van leven en de opvoeding van kinderen


80. Het huwelijk is in de eerste plaats een 'intiem partnerschap van leven en liefde', dat goed is voor de echtgenoten zelf, terwijl de seksualiteit is 'geordend naar de echtelijke liefde van man en vrouw'. Door haar aard is de huwelijksvereniging gericht op voortplanting. Een kind dat geboren wordt 'komt niet van buiten als iets toegevoegd aan de wederzijdse liefde van de echtgenoten, maar komt uit het hart van die wederzijdse zelfgave als vrucht en vervulling.' Liefde sluit zich niet op in zichzelf maar is open om vrucht te dragen buiten zichzelf.

81.   Een kind verdient het geboren te worden uit die liefde.

82. De leer van de kerk hoopt paren te helpen in een complete, harmonieuze en bewuste manier hun gemeenschap als man en vrouw te ervaren, samen met hun verantwoordelijkheid leven voort te brengen. We grijpen terug op de boodschap van de Encycliek Humanae Vitae van de zalige paus Paulus VI, die het respect voor de waardigheid van de persoon in beschouwing neemt waar het de morele afweging van geboorteregulatie betreft.

83.  De waarde van het menselijk leven is zo groot, en het recht op leven van een ongeboren kind zo onvervreemdbaar, dat het vermeende recht op het eigen lichaam het besluit om dat leven te beëindigen nooit kan rechtvaardigen. Dat leven is een doel op zich en kan nooit als 'eigendom' beschouwd worden van een ander menselijk wezen. De kerk komt op voor het recht op een natuurlijke dood, zonder aggressieve behandeling en euthanasie, en verwerpt met kracht de doodstraf.

84.   Opvoeding en scholing van kinderen is een serieuze taak en een voorrecht van ouders, die zelf vrij de school voor hun kind mogen kiezen in overeenstemming met hun overtuigingen. Scholen vervangen ouders niet, maar vullen hen aan. Dit pact is vandaag de dag verbroken en het samenwerkingsverband tussen samenleving en gezin verkeert in crisis.


Het gezin en de kerk


86.   Gezinnen die trouw blijven aan de leer van het Evangelie, getuigen op een ongelooflijke manier van de schoonheid van het huwelijk als onverbrekelijk en trouw. In de huiskerk, zoals je het gezin kunt noemen, komen individuen in de kerkelijke ervaring van gemeenschap tussen personen, die door genade het mysterie van de Heilige Drie-eenheid reflecteert.

87.   De kerk is een familie van families. Het beschermen van God's gift van het sacrament van het huwelijk is niet alleen een zorg van individuele gezinnen maar van de hele christelijke gemeenschap.
Naar Hoofdstuk 7
Naar Hoofdstuk 8

Reacties

Populaire berichten van deze blog

Waar een deur dichtgaat, gaat een raam open

Het is grappig hoe dingen kunnen gaan. Tenminste, als je er later de grap van inziet. Tegeltjeswijsheden zijn een soort kapstok waaraan je vanalles kunt ophangen. Maar het kunnen ook dooddoeners zijn. Zo is er deze 'wijsheid' die ik de laatste tijd vaak in de kerk heb gehoord: Als er een deur sluit in je leven, zet God vaak een raam open. 

Ik heb zelf geen hele diepe gevoelens bij deze tekst. Hij werd bij ons thuis niet gebezigd. 'Niet zeuren, wij doen niet aan dichte deuren', zou voor mijn ouders een toepasselijker spreuk zijn. Toch kwamen, na het open-deurbeleid van de jaren '70, bij hen óók diverse soorten sloten, dievenklauwen en ander hang- en sluitwerk aan deuren én aan ramen.

Heel toepasselijk is in dit licht de enige tegeltjeswijsheid die daadwerkelijk op een tegel bij ons hing:

De mens wikt, God beschikt.

Deze tegel hing er overigens niet om de spreuk, maar om het mooie tegeltje en ook een beetje om de ironie jegens de God waar mijn ouders niet in zeiden t…

Zeven werken van barmhartigheid

Wie kan de zeven werken van barmhartigheid opnoemen? Lambik probeert daar achter te komen in 'De Zeven Snaren' uit 1967. Anno 2016 is barmhartigheid het onderwerp van een heilig jaar, uitgeroepen door paus Franciscus. Ook is het het thema van een bijeenkomst van de kerk voor kinderen.

De eerste twee lukken nog wel. De hongerigen voeden, de dorstigen laven...

'De naakten kleden, de zieken bezoeken, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen bevrijden en de doden begraven', vult Bud aan (eigenlijk noemt hij het hele rijtje opnieuw op, want aan halve rijtjes doet hij niet door zijn autisme). Ik ben trots op hem en ga ervan uit dat hij goed heeft opgelet bij de vormselvoorbereiding.

's Avonds bij het naar bed gaan zegt hij 'Mam, zal ik je laten zien waar ik de zeven werken van barmhartigheid geleerd heb?'. Graag, zeg ik en verwacht dat hij aankomt met het vormselwerkboek.

'Dat komt van de heks van Suske en Wiske', zegt Bud en vist het exemplaar van '…

Amoris Laetitia, een eenvoudige Nederlandse vertaling I

De vreugde van de liefde
brief van de paus over huwelijk en gezin

Maar wie probeert vandaag de dag huwelijken te versterken? Wie helpt gehuwden hun problemen te overkomen, helpt hen bij de opvoeding van kinderen en, in het algemeen, wie bemoedigt de stabiliteit van de huwelijksverbintenis? (52)

Graag schijn ik in een deel of vijf zeven mijn licht over deze recente brief van de paus. Ik blijf zo dicht mogelijk bij zijn woorden (ahum de engelse vertaling daarvan), maar het moet wel goed leesbaar blijven. Dat is tenslotte wat de paus beoogt, nietwaar? Vandaag Hoofdstuk 1 en 2. Het gehele document is hier te vinden in het Engels.
Hoofdstuk 1: In het licht van het Woord
De Bijbel staat vol verhalen van families, geboortes, liefdesverhalen en familie-crises. Vanaf bladzijde één, waar Adam en Eva's familie verschijnt (Gen 4), tot aan het huwelijksfeest van de Bruid en het Lam (Openb 21:2,9) op de laatste bladzijde. Dit hoofdstuk staat vol met Bijbelverwijzingen, waar ik niet uitgebreid o…